Изборна единица 3
1 Берово
2 Пехчево
3 Делчево
4 Македонска Каменица
5 Виница
6 Кочани
7 Зрновце
8 Зелениково
9 Петровец
10 Илинден
11 Облешево-Чешиново
12 Штип
13 Карбинци
14 Свети Николе
15 Лозово
16 Пробиштип
17 Кратово
18 Крива Паланка
19 Ранковце
20 Велес
21 Градско
22 Чашка