Изборна единица 1
1 Македонски Брод
2 Аеродром
3 Кисела Вода
4 Сопиште
5 Центар
6 Карпош
7 Сарај
8 Студеничани