Организација
1 Унија на млади сили
2 Унија на жени
3 Комисии на партијата
4 Општински комитети
5 Месни комитети